API 5B1 Blank Panel

API 5B1 Blank Panel

$21.60
$18.00 ex VAT
API 512V Front

API 512V Mono Mic/Line Pre

$1,243.20
$1,036.00 ex VAT
API 500-8B 8 Slot Lunchbox Front

API 500-8B Lunchbox 8-Slot

$536.40
$447.00 ex VAT
API 2500+

API 2500+

$3,744.00
$3,120.00 ex VAT
API 527A

API 527A

$1,218.00
$1,015.00 ex VAT
API 512C

API 512C

$998.40
$832.00 ex VAT
API 5500 Stereo EQ

API 5500 Stereo EQ

$3,620.40
$3,017.00 ex VAT
B-Stock
API 527A (B-Stock)

API 527A (B-Stock)

$1,218.00
$1,015.00 ex VAT
B-Stock
API 312 Mic Pre

API 312 (B-Stock)

$931.20
$776.00 ex VAT
API 525 Mono Compressor/Limiter

API 525 Mono Compressor/Limiter

$1,436.40
$1,197.00 ex VAT
API Select T25 Tube Compressor

API Select T25

$2,740.80
$2,284.00 ex VAT
API Select SV12 500 Series Compressor

API Select SV14

$891.60
$743.00 ex VAT
API The BOX

API The BOX

$21,844.80
$18,204.00 ex VAT
API Select SR24 2-Channel 4 Band EQ

API Select SR24

$1,698.00
$1,415.00 ex VAT
API A2D

API A2D

$2,821.20
$2,351.00 ex VAT
API The Channel Strip

API The Channel Strip

$3,445.20
$2,871.00 ex VAT
API Select T12 Tube Mic Preamp

API Select T12

$2,740.80
$2,284.00 ex VAT
API Select SV12 Compressor

API Select SV12

$891.60
$743.00 ex VAT
API Select SR22 2-channel Compressor

API Select SR22

$1,698.00
$1,415.00 ex VAT
API MC531 Monitor Controller

API MC531 Monitor Controller

$3,116.40
$2,597.00 ex VAT