API 5B1 Blank Panel

API 5B1 Blank Panel

$21.60
$18.00 ex VAT
API 512V Front

API 512V Mono Mic/Line Pre

$1,232.40
$1,027.00 ex VAT
API 500-8B 8 Slot Lunchbox Front

API 500-8B Lunchbox 8-Slot

$531.60
$443.00 ex VAT
API 2500+

API 2500+

$3,712.80
$3,094.00 ex VAT
B-Stock
API 560 10 Band Graphic EQ (B-Stock)
Sold out

API 560 10 Band Graphic EQ (B-Stock)

$890.40
$742.00 ex VAT
API 527A

API 527A

$1,208.40
$1,007.00 ex VAT
API 525 Mono Compressor/Limiter

API 525 Mono Compressor/Limiter

$1,424.40
$1,187.00 ex VAT
API 512C

API 512C

$990.00
$825.00 ex VAT
API 5500 Stereo EQ

API 5500 Stereo EQ

$3,590.40
$2,992.00 ex VAT
B-Stock
API 527A (B-Stock)

API 527A (B-Stock)

$1,208.40
$1,007.00 ex VAT
B-Stock
API 312 Mic Pre

API 312 (B-Stock)

$922.80
$769.00 ex VAT
API Select T25 Tube Compressor

API Select T25

$2,718.00
$2,265.00 ex VAT
API Select SV12 500 Series Compressor

API Select SV14

$884.40
$737.00 ex VAT
API The BOX

API The BOX

$21,662.40
$18,052.00 ex VAT
API Select SR24 2-Channel 4 Band EQ

API Select SR24

$1,683.60
$1,403.00 ex VAT
API A2D

API A2D

$2,797.20
$2,331.00 ex VAT
API The Channel Strip

API The Channel Strip

$3,416.40
$2,847.00 ex VAT
API Select T12 Tube Mic Preamp

API Select T12

$2,718.00
$2,265.00 ex VAT
API Select SV12 Compressor

API Select SV12

$884.40
$737.00 ex VAT
API Select SR22 2-channel Compressor

API Select SR22

$1,683.60
$1,403.00 ex VAT
API MC531 Monitor Controller

API MC531 Monitor Controller

$3,090.00
$2,575.00 ex VAT