API 5B1 Blank Panel

API 5B1 Blank Panel

$22.80
$19.00 ex VAT
API 2500+

API 2500+

$3,697.20
$3,081.00 ex VAT
API Lunchbox Rack Ears (Pair)

API 19" Rack Ears for Lunchbox [920-0859]

$169.20
$141.00 ex VAT
API 512V Front

API 512V Mono Mic/Line Pre

$1,287.60
$1,073.00 ex VAT
API 500-8B 8 Slot Lunchbox Front

API 500-8B Lunchbox 8-Slot

$555.60
$463.00 ex VAT
API 527A

API 527A

$1,261.20
$1,051.00 ex VAT
API 525 Mono Compressor/Limiter

API 525 Mono Compressor/Limiter

$1,488.00
$1,240.00 ex VAT
API 512C

API 512C

$1,033.20
$861.00 ex VAT
API 5500 Stereo EQ

API 5500 Stereo EQ

$3,748.80
$3,124.00 ex VAT
API 2448 40-Channel Recording and Mixing Console

API 2448 40-Channel Analogue Console

$180,292.80
$150,244.00 ex VAT
API 2448 32-Channel Recording and Mixing Console

API 2448 32-Channel Analogue Console

$147,321.60
$122,768.00 ex VAT
API 1608-II 32-Channel Recording and Mixing Console

API 1608-II-32

$138,090.00
$115,075.00 ex VAT
New
API 560 Special Edition

API 560 Special Edition

$1,416.00
$1,180.00 ex VAT
New
API 550A Special Edition

API 550A Special Edition

$1,675.20
$1,396.00 ex VAT
New
API TCS-II Channel Strip

API TCS-II Channel Strip

$4,519.20
$3,766.00 ex VAT
B-Stock
API 2500+ (B-stock)
Sold out

API 2500+ (B-stock)

$3,297.60
$2,748.00 ex VAT
B-Stock
API 3124V

API 3124V (B-stock)

$3,478.80
$2,899.00 ex VAT
API Select T25 Tube Compressor

API Select T25

$2,839.20
$2,366.00 ex VAT
API Select SV12 500 Series Compressor

API Select SV14

$924.00
$770.00 ex VAT
API The BOX

API The BOX

$22,621.20
$18,851.00 ex VAT
API Select SR24 2-Channel 4 Band EQ

API Select SR24

$1,758.00
$1,465.00 ex VAT
API A2D

API A2D

$2,922.00
$2,435.00 ex VAT
API The Channel Strip

API The Channel Strip

$3,556.80
$2,964.00 ex VAT
API Select T12 Tube Mic Preamp

API Select T12

$2,839.20
$2,366.00 ex VAT