API 5B1 Blank Panel

API 5B1 Blank Panel

$21.60
$18.00 ex VAT
API 512V Front

API 512V Mono Mic/Line Pre

$1,244.40
$1,037.00 ex VAT
API 500-8B 8 Slot Lunchbox Front

API 500-8B Lunchbox 8-Slot

$536.40
$447.00 ex VAT
API 2500+

API 2500+

$3,747.60
$3,123.00 ex VAT
API 527A

API 527A

$1,219.20
$1,016.00 ex VAT
API 512C

API 512C

$999.60
$833.00 ex VAT
API 5500 Stereo EQ

API 5500 Stereo EQ

$3,624.00
$3,020.00 ex VAT
B-Stock
API 527A (B-Stock)

API 527A (B-Stock)

$1,219.20
$1,016.00 ex VAT
B-Stock
API 312 Mic Pre

API 312 (B-Stock)

$932.40
$777.00 ex VAT
API 525 Mono Compressor/Limiter

API 525 Mono Compressor/Limiter

$1,437.60
$1,198.00 ex VAT
API Select T25 Tube Compressor

API Select T25

$2,744.40
$2,287.00 ex VAT
API Select SV12 500 Series Compressor

API Select SV14

$892.80
$744.00 ex VAT
API The BOX

API The BOX

$21,870.00
$18,225.00 ex VAT
API Select SR24 2-Channel 4 Band EQ

API Select SR24

$1,699.20
$1,416.00 ex VAT
API A2D

API A2D

$2,824.80
$2,354.00 ex VAT
API The Channel Strip

API The Channel Strip

$3,448.80
$2,874.00 ex VAT
API Select T12 Tube Mic Preamp

API Select T12

$2,744.40
$2,287.00 ex VAT
API Select SV12 Compressor

API Select SV12

$892.80
$744.00 ex VAT
API Select SR22 2-channel Compressor

API Select SR22

$1,699.20
$1,416.00 ex VAT
API MC531 Monitor Controller

API MC531 Monitor Controller

$3,118.80
$2,599.00 ex VAT